Sportsvision

RB Leipzig Pressebillede

 

Bli nummer 1
Mange dyktige idrettsutøvere mangler det "siste" for å bli nummer 1 i stedet for nummer 5 eller 6. I de avgjørende øyeblikkene med stort fysisk press og høy stressfaktor mister de konsentrasjon, overblikk, samt fokus, og treffer ved siden av målet. Dette kan skyldes at samsynet ikke er tilstrekkelig opptrenet.

Sport og syn
Sportsgrener som håndball, fotball, tennis, badminton, golf, basketball, volleyball, ishockey osv er alle svært krevende syndmessig. Spillerne må hele tiden kunne skifte fokus fra nært til avstand og omvendt. Dette krever en smidig omstillingsevne, og at øynene treffer nøyaktig det samme punktet samtidig. De må ha kontroll over balansen, kunne kontrollere vektoverføringen fra høyre til venstre side, samt ha god øye-hånd/fot- koordinasjon.

Øynene må hele tiden arbeide perfekt sammen for at en skal ha god avstandsbedømmelse og for å utnytte det perifere synsfelt til å ha oversikt over både medspillere og motspillere. Dessuten skal alle de synsmessige og motoriske ferdigheter fungere optimalt både under hardt fysisk press, så vel som i stress-situasjoner.

Et topptrimmet syn er en av veiene til bedre prestasjoner. Dersom øynene ikke samarbeider godt, påvirker dette bl.a. reaksjonshastighet, evnen til å fokusere, balansen, øye-hånd koordinasjonen, samt det perifere syn. Alle handikap for en finjustert kropp som skal prestere optimalt.
Dominik Kaiser Balance Med Bold Leipzig
Symptomer på samsynsfeil hos idrettsutøvere
Det kan skyldes et dårlig samsyn, dersom:

 • man har vanskeligheter med å gripe ballen
 • man for ofte treffer feil/utenfor
 • man har ikke oversikt over ballbanen
 • man plages av frontal hodepine
 • konsentrasjonen er dårlig
 • man har problemer med å fokusere
 • man har problemer med å omstille synet fra kort til en lang avstand og omvendt
 • det er stor forskjell på hvordan øynene ser
 • man i stressituasjoner ofte gjør feil som man ellers ikke vil gjøre
 • synet er sløret
 • man ser dobbelt
 • øynene tårer

Sport og syn
Sport og syn er samsynstrening som retter seg spesielt mot idrettsutøvere. Mange idrettsfolk både profesjonelle og amatører kan forbedre synet og samsynet ved hjelp av samsynstrening og derved forbedre sine sportslige prestasjoner. Spesielt innenfor idrettsgrener som håndball, badminton, tennis, golf, fotball osv, er det essensielt å kunne bedømme avstand korrekt, ha god balanse, samt god øye hånd/fot- koordinasjon. Samsynstrening går ut på å arbeide med koordineringen av øyenmusklene, fokusering og skarphetsinnstilling av øynene. Dette skjer ved hjelp av et treningsprogram som består av en rekke øvelser. I sport og syn går man inn på følgende spesifikke områder og trener på et svært høyt nivå:

 • øye-hånd/fot koordinasjon
 • øynenes evne til å treffe det samme punktet samtidig og presist
 • evnen til å fokusere på objekter i høy fart, det vil si foreta følgebevegelser
 • balansen
 • avstandsbedømmelse
 • det perifere syn
 • omstillingsevnen fra nært til avstand, og omvendt

Eksempler på problemer i ulike idretter

Fotball
vanskeligheter med å mestre pressede situasjoner, gjør alt for mange unødige feil:

 • manglende presisjon på skuddene
 • vanskeligheter med å bedømme avstand
 • problemer med at holde samme spillenivå fra kamp til kamp, eller gjennom en kamp
 • vanskeligheter med å orientere seg på banen
 • problemer med å konsentrere seg spesielt i pressede situasjoner
 • lar seg lett distrahere
 • vanskelighter med å ha oversikt over ball, medspillere og motspillere samtidig
 • ikke god nok til å gi en presis pasning med hensyn til medspillerens hastighet og løpebane
 • problemer med å komme nok over ballen, eller skyter "hull i himmelen"
 • mangler presisjon når man skal nikke til en ball frontalt/sideveis
 • vanskeligheter med å tackle presist
 • problemer med å rette opp igjen etter en tackling
 • problemer med å dempe en høy ball, der man kun har himmelen som referanse
 • problemer med å dempe en høy ball med opphopp, hvor man må vurdere vinkler
 • problemer med å drible/finte, hvor man gjør en ting med øyne og armer og noe annet med føtter og ben
 • Vanskeligheter med å plassere seg riktig på banen - alltid litt sen når man tar imot pasninger

 Lukas Klostermann Training Of The Saccadic Eyemovements

Håndball
vanskeligheter med å mestre pressede situasjoner, gjør alt for mange unødige feil:

 • manglende presisjon på skuddene
 • vanskeligheter med å bedømme avstand
 • problemer med at holde samme spillenivå fra kamp til kamp, eller gjennom en kamp
 • vanskeligheter med å orientere seg på banen
 • problemer med å konsentrere seg spesielt i pressede situasjoner
 • lar seg lett distrahere
 • vanskelighter med å ha oversikt over ball, medspillere og motspillere samtidig
 • vanskeligheter med å holde balansen f.eks. ved tacklinger
 • problemer med å gripe ballen i bestemte retninger
 • ikke god nok til å gi en presis pasning med hensyn til medspillerens hastighet og løpebane
 • problemer med å tackle presist
 • problemer med å rette seg opp igjen etter en tackling
 • problemer med å drible/finte, hvor man gjør en ting med øyne og armer og noe annet med føtter og ben
 • Vanskeligheter med å plassere seg riktig på banen - alltid litt sen når man tar imot pasninger
 • dårlig scorings statistikk ved straffekast

Haandbold Motilitetsest Af Lene Lund

Golf
vanskeligheter med å mestre pressede situasjoner, gjør alt for mange unødige feil:

 • manglende presisjon på slagene
 • vanskeligheter med å bedømme avstand
 • problemer med at holde samme spillenivå fra runde til runde, eller gjennom en runde
 • vanskeligheter med å orientere seg på banen
 • problemer med å konsentrere seg, spesielt i pressede situasjoner
 • lar seg lett distrahere
 • vanskelighter med å bedømme avstanden helt korrekt når man skal putte, gjør konsekvent samme feil
 • vanskelighter med å bedømme helningen på banen
 • har for dårlig dybdesyn
 • problemer med å visualisere - kan ikke se seg selv utføre det perfekte slaget
 • for dårlig til å omstille synet fra nært til avstand, eller omvendt, hurtig og presist
 • problemer med samtidig både å konsentrere seg om ballen, og om hvor den skal

Ishockey
vanskeligheter med å mestre pressede situasjoner, gjør alt for mange unødige feil:

 • mangler presisjon på skuddene
 • problemer med å bedømme avstand
 • problemer med å holde samme spillenivå fra kamp til kamp, eller gjennom kampen
 • vanskeligheter med å orientere seg på banen
 • problemer med å konsentrere seg spesielt i pressede situasjoner
 • lar seg lett distrahere
 • vanskelighter med å ha oversikt over ball, medspillere og motspillere samtidig
 • ikke god nok til å gi en presis pasning med hensyn til medspillerens hastighet og bevegelsesbane
 • vanskeligheter med å tackle presist
 • problemer med å rette seg opp igjen etter en tackling
 • Vanskeligheter med å plassere seg riktig på banen - alltid litt sen når man tar imot pasninger
 • dårlig scorings statistikk ved straffekast