Hvem står bak

Konseptet TrainYourEyes er utviklet i Danmark og ble tilgjengelig for brukere i Danmark i september 2000. Siden da har mange gjennomgått og gjennomgår akkurat nå samsynstrening med TrainYourEyes. Det ble en suksess fra starten og konseptet er nå omtalt i de fleste medier i Danmark.
Michael Falkesgaard Broendby IF Under Bogstavsbolden
De enkelte treningsøvelsene og måten å sammensette de individuelle treningsprogrammene på er utarbeidet av optometrist Maria Beadle. Maria Beadle som er dansk optometrist med spesialisering innenfor samsynstrening, har brukt en stor del av sin tid på dette siden 1994. Med kurs fra bla. Paul Harris, Don Gets, Hans van den Brink, Harry Wachs samt lesing av en mengde litteratur på området som teoretisk ballast, utviklet det seg raskt til en velfungerende synstreningsklinikk med 30-40 klienter i trening om gangen. Her kommer både barn og voksne, sportsutøvere og travle forretningsmenn med forskjellige typer av samsynsproblemer.
Maria Portraet Bog 2
TrainYourEyes har gjennom de siste årene forsøkt å kartlegge hvor mange som har et for dårlig fungerende samsyn. 1.000-1.200 barn er undersøkt, og det viser seg at mellom 20 og 30% av disse barnene har et så dårlig fungerende samsyn at det påvirker deres leseevne. Samtidig har TrainYourEyes testet omkring 1.000 eliteidrettsutøvere innenfor ulike sportsgrener. Av disse har også 20-30% et samsynet som ikke fungerer godt nok i forhold til de krav som spillerne selv stiller til et velfungerende syn.

TrainYourEyes har derfor som målsetting å gjøre synstrening mer utbredt og lettere tilgjengelig. I tråd med dette har TrainYourEyes gjennomført og vært med på å gjennomføre flere kurs for andre faggrupper som øyeleger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, barnehagepedagoger etc. TrainYourEyes har dessuten valgt å arbeide sammen med øyeleger og ortoptister, når landets førende øyelegeavdelinger får mulighet til å tilby en del av TrainYourEyes-øvelsene til sine samsynstreningspasienter.

Samtidig har TrainYourEyes lagt mye arbeid i å gjøre både treningen men også alle detaljene helt ned til de enkelte klientinstruksjoner, mer brukervennlige. Det skal være lett tilgjengelig, enkelt å bruke og kunne tilpasses individuelle behov. Med TrainYourEyes enestående databaseoppbygging kan klienten velge å uføre treningen i samarbeid med optometristen med løpende kontroller, i delvis samarbeid med optometristen med færre kontroller eller uten faste konsultasjoner med kun en start- og avslutningskontroll. Et individuelt treningsforløp etter tid, behov og økonomi.
Raberbil Traeningsoevelse Paa Internettet
TrainYourEyes har også prioritert å gjøre samsynstreningen litt morsommere enn den "tradisjonelle" samsynstreningen. Det er gjort i form av flere 3D-"spill", hvor man trener øynene ved å spille og leke seg frem med rød/blå 3D-briller. Det er morsomt for alle aldersgrupper. Det er dessuten innbygget en "score" slik at man kan konkurrere mot seg selv eller andre som trener med TrainYourEyes.