Forskning

 

Icon Research Samsynsproblemer og trainyoureyes-synstræning er solidt forankret i forskning

Der laves fortløbende forskning på området for træning af samsynet, hvoraf TrainYourEyes også er en aktiv part i samarbejde med blandt andet Københavns Universitet. Selve kernen af TrainYourEyes-træningen er således baseret på evidens. Det drejer sig primært om træning af øjenbevægelser, konvergensevne og akkommodationsevne

Øjenbevægelser:

Træning viser forbedringer både på flydende læsning (reading fluency) og læsehastighed. Træning af øjenbevægelser en vigtig del af TrainYourEyes-træningen: The Effect of Saccadic Training on Early Reading Fluency  og The effect of visual therapy on the ocular motor control of seven to eight year old children with developmental coordination disorder (DCD) samt Efficacy of vision therapy in children with learning disability and associated binocular vision anomalies og The Effect of the King-Devick Reading Acceleration Program on Reading Fluency and Comprehension: A Summary of Randomized Clinical Trials

Konvergensevne - evne til at dreje øjnene indad, som når man f.eks. skal læse i en bog.

Træning viser forbedringer mht. irritation i øjnene (eyestrain), hovedpine, sløret syn, dobbeltsyn, træthed, koncentrationsproblemer, hoppende tekst, tab af læseforståelse efter kort tids læsning og/eller udførsel af næraktiviteter. Træning af konvergensevnen indgår som en stor og bærende part af TrainYourEyes-træningen:A Randomized Clinical Trial of Treatments for Convergence Insufficiency in Children,Effectiveness of Vision Therapy in School Children with Symptomatic Convergence Insufficiency og Effect of treatment of symptomatic convergence insufficiency on reading in children

Akkommodationsevne - evnen til at stille skarpt samt skifte fokus fra én afstand til en anden.

Træning viser forbedringer mht. sløret syn i læseafstanden, kortvarigt sløret syn, når man kigger op fra kort afstand til lang afstand, hovedpine, løbende eller brændende øjne, trætte øjne, tab af koncentration samt afståelse fra næraktiviteter. Træning af akkommodationen indgår som en fast del af TrainYourEyes-træningen.

Treatment of Accommodative Dysfunction in Children: Results from an Random Clinical Trial og Effect of treatment of symptomatic convergence insufficiency on reading in children 

borgere med erhvervet hjerneskade

Dansk studie fra 2018 konkluderer:

 • Terapeut-assisteret syntræning øgede perifer visuel bevidsthed
 • Desuden følte patienterne sig sikrere i trafikken og i udendørs aktiviteter
 • Læsningshastigheden steg betydeligt, fra 88-140 ord pr. minut
 • Evnen til at holde et bevægeligt objekt i fokus blev forbedret
 • Neurologisk stationære patienter kan drage nytte af synstræning 

Andet studie viser, at 100% af patienterne med cerebral vaskulær skade forbedrede sig efter synstræning, og resultaterne var stabile efter 2-3 måneder

Icon Research FOREKOMST

"aLMINDELIG POPULATION":

Mindst 20% af alle børn og voksne har samsynsproblemer (BVD: Binocular vision dysfunction):

Alt efter undersøgelse, alder, metode, selektering: 15-51%

konvergens insufficiens

Ved læsning er det nødvendigt at dreje øjnene indad, således at begge øjne rammer det samme sted i bogen. Dette kaldes at konvergere. Hvis øjnene ikke kan konvergere korrekt kaldes det for konvergens insufficiens (CI) WHO-diagnose koden herfor er:  ICD H 51.11.

Problemer med konvergens insufficiens kan være:

 • Dobbeltsyn/skygger på teksten
 • Trætte, irriterede og anstrengte øjne (eyestrain)
 • Hovedpine
 • Svært ved at læse – ordene flyder sammen/fra hinanden
 • Mister læsestedet
 • Læser for langsomt
 • Nedsat lyst til at læse
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Blinker eller gnubber øjnene
 • Lukker det ene øje ved læsning
 • Medfører nedsat visuel udholdenhed

Forekomst:

 • 15 % / 34 %           Ikke-ordblinde 15 % kontra ordblinde børn 34 % (Swanson, 2018)
 • 5%                         Alle aldersgrupper (Cooper, 2012)
 • 13%                       4. og 5. klasser (Rouse, 1999)
 • 7,7%                      Studerende (Pocar, 1997)
 • 6,2%                      11,67 år +/- 1,81 år (Davis, 2016)
 • 14%                       8-12 årige med læseproblemer (Muzaliha, 2012)
 • 3,7%/31,5%            “Almindelige børn” 3,7% kontra “Specialklasse-børn” 31,5% (Abu Bakar, 2012)

 

akkommodations insufficiens

Ved læsning er det nødvendigt at kunne stille skarpt på teksten i bogen samt hurtigt at kunne omstille synet fra én afstand til en anden. Dette kaldes at akkommodere. Hvis øjnene ikke kan akkommodere korrekt kaldes det for akkommodations insufficiens (AI). WHO-diagnose koden herfor er:  ICD H 52.533

Problemer med akkommodations insufficiens kan være:

 • Svært ved at omstille synet fra korte til lange afstande – og omvendt
 • Teksten hopper og/eller ændrer skarphed
 • Det tager et stykke tid før en given tekst er skarp
 • Uskarpt syn efter længere tids læsning
 • Dobbeltsyn/skygger
 • Irriterede øjne
 • Hovedpine

 

Forekomst:

 • 9% / 55 %              Ikke-ordblinde 9% kontra ordblinde børn 55 % (Swanson, 2018)
 • 6,2%                      Studerende (yderligere 10,8% AE) (Pocar, 1997)
 • 23,3%                     ”Specialklassebørn” (Bakar, 2012)
 • 18,2%                     3.-8. klasse (Davis, 2016)
 • 26%                       8-12 årige børn med indlæringsproblemer (Muzahila, 2012)                                        

Øjenbevægelses deficiency (utilstrækkelighed)

Ved læsning er det vigtigt at kunne flytte øjnene fra bogstav/ord til næste bogstav/ord hurtigt og præcist samt at kunne skifte linjer korrekt. Øjenbevægelserne bruges til dette. Disse øjenbevægelser kan inddeles i smooth pursuit øjenbevægelser (følgebevægelser) og sakkade øjenbevægelser (blik-skifte bevægelser). Hvis øjenbevægelserne ikke har optimale bevægelser kaldes det på engelsk for eye movements deficiency. WHO-diagnose koderne herfor er ICD H 55.81 (sakkader) og H 55.89 (smooth pursuit) 

Problemer med ukoordinerede øjenbevægelser kan være:

 • Nedsat læsehastighed
 • Reduceret læseforståelse
 • Svært ved at læse flydende
 • Hovedpine
 • Genlæser/overspringer linjer
 • Svært ved at finde rundt i tekst og genfinde læsested hvis fokusering skiftes
 • Bytter rundt på bogstaver f.eks. ”b” og ”d”
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Træthed i/omkring øjnene op ad dagen

 

sTUDIE MED DYSLEKSI - ORDBLINDHED

Studie af Swanson, 2018 af hhv. ordblinde og ikke-ordblinde børn

29 Developmental dyslexia (DD) – ordblinde børn - Mean alder 10,3 år
 • Akkommodations insufficiens AI:  55%
 • Konvergens insufficiens CI:  34%
 • Øjenbevægelses problemer:  62% 
33 børn uden ordblindhed (TD)
 • Akkommodations insufficiens AI:  9%
 • Konvergens insufficiens CI: 15%
 • Øjenbevægelses problemer:  15%

 

Konklusion: 79% med ordblindhed og 33% uden havde mindst ét samsynsproblem

 

STUDIE MED "SPECIALKLASSE BØRN"

Akkommodations insufficiens AI:  26%
Konvergens insufficiens CI: 12,1%
Konklusion: Næsten 30% af børnene havde akkommodationsproblemer og konvergensproblemer.  

studie med "Adhd" og konvergens insufficiens

Konklusion: Tre gange større forekomst af ADHD blandt patienter med CI sammenlignet med forekomsten af ADHD i den generelle amerikanske befolkning (1,8-3,3%). Desuden er der tre gange større forekomst af CI i ADHD-populationen.

 

Erhvervet hjerneskade

Når det gælder erhvervet hjerneskade er det forskning vdr. forekomsten af syn- og samsynsproblemer. Således har op til 60% af patienterne med erhvervet hjerneskade påvirkninger af synet. Studier viser, at patienter blinker mere (reset) og flytter øjnene mindre. Dvs. de har problemer med at dechifrere og overskue verden i det daglige liv. 

Andre studier viser, at op til 51% får problemer med ukoordinerede øjenbevægelser, op til 56% får diagnosekoden konvergens insufficiens, dvs. de kan ikke styre øjnenes indaddrejning, mens op til 41% for diagnosen akkommodations insufficiens, dvs. de kan ikke stille skarpt. Desuden har op til 50% et dårligt fungerende vestibulo-okulært system, der kan medføre svimmelhed, kvalme, køresyge etc.: Wallace, 2016, Traumatic brain injury and vestibulo-ocular function: current challenges and future prospects og Hoffer, 2004, Characterizing and treating dizziness after mild head trauma samt Cripps, 2013, The value of balance-assessment measurement in identifying and monitoring acute postural instability among concussed athletes og Chamelian, 2004, Outcome after mild to moderate traumatic brain injury: The role of dizziness. 

Synsmæssige konsekvenser af en blodprop i hjernen - studie 2019
 • 75% havde synsproblemer
 • 56% havde nedsat centralsyn
 • 40% havde problemer med at bevæge øjnene
 • 28 % havde mistet dele af synsfeltet.
Nyt systematisk review - meta analyse - studie 2019
 • 42,8 % (31,3 til 54,7 %) havde Akkommodations dysfunction (fokuseringsproblemer)
 • 36,3% ( 28,2 – 44,9 %) havde konvergens insufficiens (fikseringsproblemer)
 • 18,2 % (10,6 – 27,1 %) havde tab af synsfelt