Barn

De færreste barn har fått undersøkt synet før skolestart

Kun et fåtall av de ca. 50.000 barn som hvert år starter på skolen har fått undersøkt øynene grundig.

Dette til tross for at de forventes å kunne lære seg å lese i løpet av de første skoleårene. Dessverre er sammenhengen mellom synet, og spesielt samarbeidet mellom øynene, og lesing oversett i debatten om barns læreevne. Dersom barnet har vanskeligheter med å koordinere øynene ved lesing er det svært vanskelig å tilegne seg gode leseferdigheter fordi teksten kan flyte ut, hoppe, og bokstavene kan være vanskelig å skille fra hverandre. For å få bokstavene til å stå stille og være klare må barnet bruke mye (unødige) krefter. Dermed oppstår det ofte hodepine, tretthet i øynene, og konsentrasjonsvansker samtidig som lesehastigheten blir lavere enn nødvendig.

Samsynsproblemersymptomerne på et dårlig fungerende samsyn

 • Et dårlig samsyn kan være årsaken hvis

  • Man plages av frontal hodepine
  • Konsentrasjonen er dårlig
  • Teksten flyter sammen
  • Man lukker det ene øye og får en følelse av ubehag i øynene ved lengre tids lesing eller nærarbeid
  • Man hopper over linjer eller gjenleser linjene
  • Lesehastigheten er langsom
  • Man har vanskeligheter med å fokusere
  • Man har vanskeligheter med å omstille synet fra kort til lang avstand og omvendt
  • Det er stor forskjell på hvordan øynene ser
  • Man leser med hodet vendt til den ene side, eller med en hånd foran et øye slik at kun det ene øyet brukes til lesing
  • Synet er sløret
  • Man ser dobbelt
  • Det renner av øynene
  • Man har vanskeligheter med å huske hva man har lest
  • Man beveger hodet ved lesing, ikke bare øynene

 

Samsynsproblemer løses med synstrEning

 

 Samsynsproblemer Grundig undersøkelse av syn og samsyn

Har man mistanke om at samsynet ikke er godt nok, bør man undersøke synet grundig hos en TrainYourEyes-optometrist med spesialutdanning innenfor dette feltet. Det er ikke nok å få konstatert om man ser bokstavene på synstavlen hvis man er nær- eller langsynt og eventuelt har skjeve hornhinner. For blant annet leseferdighetene, er det minst like viktig at få undersøkt om øynene innbyrdes arbeider godt nok sammen, samt hvordan resten av kroppen fungerer i relasjon til dette. Find TrainYourEyes-optometrist her.

 

Samsynsproblemer Beregning av individuelt treningsprogram og trening

Fungerer samsynet dårlig utarbeider optometristen et individuelt treningsprogram med TrainYourEyes, som tar utgangspunkt i samsynets sterke og svake sider. Treningen foregår via Internett men kan også gjennomføres helt uten bruk av data. Benyttes Internett kan man trene med morsomme ”3D-spill” med tilhørende 3D-briller eller f.eks. kjøre racerbil. Etter 3-8 måneders daglig trening fungerer samsynet optimalt og vil ikke bli dårlig igjen.

Samsynsproblemer kan trænes væk 

SamsynsproblemerSamsynsproblemer løst ved synstrEning - presseartikler

Laerer Bort ADHD Billede  Lærer bort ADHD

Drammens TidendeSkyttere treffer blink, ishockeyspillere
scorer og Nancy Kihl (14) leser bedre
enn noensinne. Har du sjekket ditt
samsyn?

Ser Behovet For Skoleoptiker Ser behovet for skoleoptiker

Siv Trente Siv trente seg til bedre syn

Se Jeg Krabber Småens krabbing trener samsynet og er viktig
for den motoriske utvik[ingen. Og god motorisk
utvikling gir smartere, gladere og friskere barn.

 

Ordblinde har ofte samsynsproblemer

Emma SynstraeningLæs om Emmes synstræning i Vejle Amt Folkeblad

 

Samsynsproblemer kan løses TrainYourEyes deltager i forskningsprojekt af 100 børn med Kbh. Universitet

Rasmus løste samsynsproblemer ved synstræning Rasmus blev både bedre til fodbold og læsning

Sarah løste samsynsproblemerne ved synstræning Troede hun var ordblind - synstræning hjalp Sarah med at læse 

Ipad Og Comp iPaden og computeren ødelægger dine børns øjne

Oejnene Driller Øjnene driller mange børn

Helle Traener Helle hjælper med at træne øjnene

Rasmus Vejen Rasmus har fået et helt nyt syn på livet

Et Traenet Oeje Et trænet øje gør forskellen

Louise løste samsynsproblemerneDårligt samsyn smadrede Louises skolegang

TV2 var med, da TrainYourEyes testede 200 skoleeleverDanmarks største privatskole

 

Icon Research Samsynsproblemer og synstrEning er solidt forankret i forskning

Der laves fortløbende forskning på området for træning af samsynet, hvoraf TrainYourEyes også er en aktiv part i samarbejde med blandt andet Københavns Universitet. Selve kernen af TrainYourEyes-træningen er således baseret på evidens. Det drejer sig primært om træning af øjenbevægelser, konvergensevne og akkommodationsevne

 

Øjenbevægelser:

Træning viser forbedringer både på flydende læsning (reading fluency) og læsehastighed. Træning af øjenbevægelser en vigtig del af TrainYourEyes-træningen: The Effect of Saccadic Training on Early Reading Fluency  og The effect of visual therapy on the ocular motor control of seven to eight year old children with developmental coordination disorder (DCD).

Konvergensevne - evne til at dreje øjnene indad, som når man f.eks. skal læse i en bog.

Træning viser forbedringer mht. irritation i øjnene (eyestrain), hovedpine, sløret syn, dobbeltsyn, træthed, koncentrationsproblemer, hoppende tekst, tab af læseforståelse efter kort tids læsning og/eller udførsel af næraktiviteter. Træning af konvergensevnen indgår som en stor og bærende part af TrainYourEyes-træningen:A Randomized Clinical Trial of Treatments for Convergence Insufficiency in Children,Effectiveness of Vision Therapy in School Children with Symptomatic Convergence Insufficiency og Effect of treatment of symptomatic convergence insufficiency on reading in children

Akkommodationsevne - evnen til at stille skarpt samt skifte fokus fra én afstand til en anden.

Træning viser forbedringer mht. sløret syn i læseafstanden, kortvarigt sløret syn, når man kigger op fra kort afstand til lang afstand, hovedpine, løbende eller brændende øjne, trætte øjne, tab af koncentration samt afståelse fra næraktiviteter. Træning af akkommodationen indgår som en fast del af TrainYourEyes-træningen.

Treatment of Accommodative Dysfunction in Children: Results from an Random Clinical Trial og Effect of treatment of symptomatic convergence insufficiency on reading in children 

 

SUPERBARN - STYRK DIT BARNS SYN, SELVVÆRD OG SANSER (LÆS MERE HER)

Superbarn - ForsideForfatterne Maria Beadle og Anni Kirk, som er henholdsvis optometrist og folkeskolelærer, har hjulpet tusindvis af børn.

Bogens første del giver anvisninger på god hverdags-stimulering fra 0-12 år. Anden del gennemgår begreber som hjernens modning, syn og samsyn, reflekser og sanser – det hele hænger nemlig sammen. 

Læs nogle af anmeldelserne samt lektørudtalelsen. Du kan købe bogen på http://gad.dk/superbarn, hos boghandleren eller låne den på biblioteket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samsyn og lesing

Når man skal lære å lese må man ha kontroll over grovmotorikk og balanse for å kunne sitte stille på en stol. Dessuten må man ha en god visuell konsentrasjon slik at man kan utelukke irrelevante synsinntrykk som sidemannen som spisser en blyant, elever som går forbi etc. Man må ha kontroll over øynenes omstillingsevne slik at kan innstille øynene skarpt på bokstavene i boken, øynene skal kunne rettes mot samme sted slik at bokstavene ikke oppleves som doble og man skal ha bygget opp samsynets reserver for å kunne holde samme bokstav skarp og enkel i lengre tid av gangen.

Formålet med TrainYourEyes-trening er å optimalisere synet, samsynet og synsferdighetene og dermed redusere de symptomer samsynsfeil medfører. Mens effekten av å trene andre dele av anatomien er innlysende, tenker de færreste på at øynene også har nytte av trening. Men TrainYourEyes-synstrening er ikke kun et fitnessprogram for øynene. Det handler i høy grad også om å lære manglende motoriske ferdigheder, dvs. å trene samspillet mellom kroppen og hjernen.