STUDERENDE / VOKSNE

Studerende Voksne

Vores visuelle verden med fjernsyn og computere stiller stadig større krav til synet, og flere og flere mennesker beskæftiger sig med skærmarbejde i hverdagen. De store belastninger på synet resulterer for nogle i en ond cirkel, hvor man ved at anstrenge øjnene ved nærarbejde forværrer synet og dermed må anstrenge sine øjne yderligere. 

Samsynet

Samsynet er den måde, øjnene arbejder sammen på. Hvis de ikke arbejder korrekt sammen, har man "samsynsfejl". Øjnene kan imidlertid trænes op til at blive bedre til at samarbejde. Undersøgelser har vist, at synstræningens effekt i de fleste tilfælde er, at samsynet bliver normalt, og at effekten er vedvarende. Behandlingen virker hurtigt og efektivt.

Formålet med samsynstræning er at optimere sit syn, sit samsyn og sine synsfærdigheder og derved afhjælpe de symptomer, samsynsfejl medfører. Mens effekten af at træne andre dele af anatomien er indlysende, er det de færreste, der tænker på, at øjnene også har gavn af træning. Men synstræning er ikke kun et fitnessprogram for øjnene. Det handler i høj grad også om at indlære manglende motoriske færdigheder, dvs. at træne samspillet mellem kroppen og hjernen.

Symptomer på samsynsfejl

 • Man plages af frontal hovedpine
 • Koncentrationen er dårlig, det kan f.eks. være svært at koncentrere sig, når andre taler i baggrunden
 • Teksten flyder sammen ved læsning og bliver eventuelt dobbelt
 • Man lukker det ene øje ved læsning
 • Man overspringer eller genlæser linierne
 • Læsehastigheden er langsom
 • Det er svært at fokusere - stille skarpt
 • Det er svært at omstille synet fra en kort til en lang afstand og omvendt
 • Der er stor forskel på, hvordan øjnene ser
 • Synet er sløret
 • Man ser dobbelt
 • Øjnene er trætte og irriterede
 • Det er problematisk at vænne sig til brilleglas med glidende overgang
 • Man har svært ved at orientere sig, f.eks. i trafikken
 • Det er svært at bedømme afstande
 • Man læser en tekst, men ikke kan huske hvad der stod

Naturligvis har man sjældent alle problemerne på èn gang. Om man er nærsynet, langsynet eller har bygningsfejl har ikke umiddelbart nogen indflydelse på hvordan øjensamarbejdet er. Mange mennesker, der ikke har brug for briller eller kontaktlinser har et dårligt samsyn, mens en langsynet person med stor bygningsfejl sagtens kan have et godt fungerende samsyn.

Studerende Voksne1

Grundig samsynsundersøgelse

En grundig samsynsundersøgelse hos en TrainYourEyes-optometrist kan afdække om syn og samsyn er er nedsat i en sådan grad, at det bør optrænes. Hvis dette er tilfældet vil man kunne få at vide, cirka hvor lang tid en eventuel genoptræning vil vare samt hvad denne estimeret vil komme til at koste.

TrainYourEyes-træningsprogram

TrainYourEyes-optometristen beregner det optimale træningsprogram som følges med 20-30 minutters daglig hjemmetræning samt kontrolbesøg ca. hver anden uge, hvor træningsprogrammet løbende justeres ind efter træningsintensitet og resultat.

Den komplicerede synsproces

Hver gang man skal fokusere på noget i en kort afstand (specielt indenfor 60-70 cm) skal øjnene drejes indad ved hjælp af de ydre øjenmuskler, de skal koordinere deres fiksering og rettes mod det samme sted samt skarphedsindstilles så det sete står skarpt og tydeligt. Det er en stor proces, der involverer 12 øjenmuskler, 3 hjernenerver og både det frivillige og det selvstyrende nervesystem. Derefter skal det sete koordineres med kroppens bevægelser og andre sanser samtidigt med, at synsindtrykkene skal lagres samt kunne genfindes korrekt.

Der er der ingen anden proces i hele kroppen inkl. fordøjelsen, der kræver så stort et samarbejde mellem muskler, hjernenerver og nervesystemer. Alt dette regner man umiddelbart med fungerer uden problemer og helt optimalt i løbet af hele dagen. Da det er sjældent er tilfældet kan langt de fleste få gavn af at træne deres øjne, og som nævnt optimere deres sammenarbejde mellem øjnene.