Erhvervet hjerneskade

Synet har mange komplicerede forbindelser overalt i hjernen, hvorfor selv umiddelbart små skader kan påvirke syn og samsyn. Ofte bliver kun decideret manglende synsfelt opdaget, fordi resten af synet og samsynet ikke undersøges rutinemæssigt.

Har man været ude for en såkaldt erhvervet hjerneskade, kan det give en mængde syns- og samsynsmæssige problemer, der med fordel kan optrænes ved hjælp af TrainYourEyes. En erhvervet hjerneskade er et vidt begreb, der spænder over simpel hjernerystelse eller piskesmæld til blodprop i hjernen til fjernelse af hjernetumor.

Ofte opleves flere eller alle af de følgende symptomer:

 • Svært ved at læse hurtigt og præcist
 • Teksten kan stå lidt uklart/dobbelt og flyde ud
 • Hopper rundt i teksten og genlæser linjer
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Det er svært at fokusere, mens du går rundt
 • Dobbeltsyn
 • Køresyge
 • Svært ved at afstandsbedømme, når du går ned af trapper eller færdes i trafikken
 • Problemer med at huske, hvad du netop har læst
 • Svært ved at følge med i underteksterne på TV
 • Nedsat balance
 • Problemer med at orientere dig
 • Manglende synsfelt
 • Hovedpine ved læsning

Grundig samsynsundersøgelse

En grundig samsynsundersøgelse hos en TrainYourEyes-optometrist kan afdække om syn og samsyn er blevet påvirket af den erhvervede hjerneskade. Hvis dette er tilfældet vil man kunne få at vide, cirka hvor lang tid en eventuel genoptræning vil vare samt hvad denne estimeret vil komme til at koste.

Test Af Smooth Pursuit Oejenbevaegelser

TrainYourEyes-træningsprogram

TrainYourEyes-optometristen beregner det optimale træningsprogram som følges med 20-30 minutters daglig hjemmetræning samt kontrolbesøg ca. hver anden uge, hvor træningsprogrammet løbende justeres ind efter træningsintensitet og resultat.

Udtalelse vedrørende udbytte af træningen – udtalt af ergoterapeut

De patienter, der har fulgt træningsforløbet over et stykke tid (og som har fået udført den nødvendige træning – hjemme, i afdelingen eller i terapien) udtrykker alle stor tilfredshed med tilbuddet.

Nedenstående er positive forandringer, indtruffet i den periode, patienterne har gået til synstræning. Alt efter lokalisation og placering af skaden i hjernen har patienterne haft få, flere eller mange af nedenstående forandringer:

 • Generende dobbeltsyn er mindsket eller helt forsvundet
 • Mindre udtalt hemianopsi (synsfeltsudfald)
 • Evnen til at læse (Arbejdspapirer, aviser, ugeblade og bøger, samt tekster på fjernsynet) er bedret i form af større læsehastighed, større overblik, kunne læse hele ord, frem for at skulle stave sig frem, lettere ved at skifte linje og holde linjen.
 • Evnen til at bevæge sig igennem rum er bedret
 • Evnen til at finde rundt både inde og ude er bedret
 • Evnen til at bedømme afstande
 • Tolerance for at bevæge sig hastigt i rum (f.eks. passager i bil) er bedret
 • Evnen til at se i mørke er bedret
 • Tolerance for at andre bevæger sig omkring i synsfeltet er bedret (klare indkøbstur)

I et tilfælde, hvor synet har været meget påvirket og hvor patientens øvrige symptomer har været små og ubetydelige, har synstræningen betydet forskellen imellem truende pensionering og potentiale for at vende tilbage på jobbet.

De synsmæssige bedringer har også hjulpet patienterne til lettere at kunne træne øvrige symptomer – fysiske og kognitive, samt har givet sociale gevinster:

 • Se film sammen med familie/venner
 • Holde sig orienteret via aviser og TV
 • Finde vej hen til venner og familie
 • Køre med ægtefællen på besøg
 • Handle ind
 • Bedømme afstand (f.eks. i forhold til biler og ved krydsning af trafikeret gade)