Børn

DSC 0578

Synet overset som hovedårsag til indlæringsproblemer

Selvom de fleste af os læser primært ved hjælp af synet, er det ofte overset at synet kan være hovedårsagen til nedsat læseevne og/eller indlæringsevne generelt. Arbejder øjnene ikke ordentligt sammen, kan man bla. have problemer med hovedpine, teksten flyder ud i bogen, med at omstille synet fra tavlen til bogen, med at finde det rette sted i teksten, med at bytte rundt på bogstaver og ofte deraf følgende nedsat læsehastighed. Ved hjælp af målrettet samsynstræning kan man få synets forskellige komponenter til at arbejde bedre sammen hvorved læsehastigheden øges.

De færreste børn har fået undersøgt øjnene før skolestart

Kun et fåtal af de ca. 60.000 børn, der hvert år starter i skolen har fået undersøgt øjnene grundigt. Dette til trods for, at de forventes at kunne lære at læse i løbet af det (de) første skoleår. Desværre er sammenhængen mellem synet, herunder i særdeleshed samarbejdet mellem øjnene, og læsning overset i debatten om børns læseevne.

Men har børnene svært ved at koordinere øjnene ved læsning, er det meget svært at opnå gode læsefærdigheder, da det skrevne kan flyde ud, hoppe og bogstaverne kan svære at skelne fra hinanden. For at få bogstaverne til at stå stille og klart skal barnet bruge en masse (ellers unødvendige) kræfter, hvorfor der tit opstår hovedpine, træthed i øjnene samt koncentrationsbesvær mens læsehastigheden bliver lavere end nødvendigt.

Maria Beadle Kops Tester Oejnene Paa Caroline


Samsynsproblemer kan opdages allerede i børnehaven

TrainYourEyes, der har stor erfaring i undersøgelse af børns syn og samsyn, har testet børn ned til 5 års alderen. Allerede i denne aldersgruppe kan man finde sammenhæng mellem synsfærdighederne og måden børnene "indlærer" på. Procentmæssigt er antallet af samsynsproblemer de samme for 5 årige som for 8 årige. Hvis man er opmærksom på synet allerede i førskolealderen har man mulighed for at gribe ind på et tidligt tidspunkt i stedet for at vente indtil problemerne er opstået.

Observationer som forældrene/børnehavepersonalet kan gøre 

  • Sidder barnet uroligt når det skal tegne (f.eks. op og ned med benene)
  • Klipper barnet "med munden", når det klipper i papir
  • Klodsede bevægelser
  • Bryder sig ikke om at køre i karruseller, gynge etc.
  • Synlig anstrengelse ved "nærarbejde" - se i bog, lave perler, tegne etc. (rynker pande, gnider øjne, tildækker det ene øje)
  • Bliver hurtigt træt af at se i bog, tegne, lave perler etc.
  • Meget nem at distrahere, kan f.eks. ikke tåle lidt baggrundsstøj
  • Lav koncentrationsevne
  • Eventuel hovedpine

Samsyn og motorik
Det motoriske system er inddelt i to undergrupper: Grovmotorikken, der holder styr på de store muskler, der bruges til bevægelser såsom at sidde stille på en stol, vende sig om, kravle og gå samt finmotorikken, der holder styr på øjen-mund og håndmuskulatur. Hvis grovmotorikken og/eller balancen ikke fungerer optimalt vil det påvirke finmotorikken, så bla. øjensamarbejdet ikke er optimalt.

Såvel børnefysioterapeuter, børne-ergoterapeuter og børnehaveklasselærere oplever at op mod 25% af alle børnehaveklassebørn starter i skolen med dårligt fungerende motorik, der igen giver dårligt fungerende samsyn. Tallet er i løbet af de sidste 10 år stærkt stigende og skaber store problemer mht. indlæring.

Life Challenge Baby Rulle Paa Bold For At Stimulere Vestibulaere Balance Og Oejenbevaegelser


Samsyn og læsning
Når man skal lære at læse, skal man have kontrol over grovmotorik og balance for at kunne sidde stille på en stol. Desuden skal man have en god visuel koncentration, så man kan udelukke irrelevante synsindtryk som sidemanden, der spidser blyant, de andre elever, der går forbi vinduet etc. Man skal have kontrol over øjnenes omstillingsevne, så man kan stille skarpt på bogstaverne i bogen, øjnene skal kunne rettes mod det samme sted, så bogstaverne ikke opleves dobbelte og man skal have opbygget samsynets reserver for at kunne holde samme bogstaver skarpe og enkelte i længere tid af gangen.

Formålet med TrainYourEyes-samsynstræning
Formålet med samsynstræning er at optimere sit syn, sit samsyn og sine synsfærdigheder og derved afhjælpe de symptomer, samsynsfejl medfører. Mens effekten af at træne andre dele af anatomien er indlysende, er det de færreste, der tænker på, at øjnene også har gavn af træning. Men synstræning er ikke kun et fitnessprogram for øjnene. Det handler i høj grad også om at indlære manglende motoriske færdigheder, dvs. at træne samspillet mellem kroppen og hjernen.

Hvordan foregår TrainYourEyes-samsynstræning ?
Har man mistanke om, at samsynet ikke er godt nok, bør man lade sit syn grundigt undersøge hos en TrainYourEyes optometrist, der er specielt uddannet indenfor dette felt. Det er ikke nok at få konstateret om man ser bogstaverne på synstavlen, om man er nær- eller langsynet og eventuelt har bygningsfejl. For blandt andet læsefærdighederne er det mindst lige så vigtigt at få undersøgt om øjnenes indbyrdes arbejder godt nok sammen, samt hvordan resten af kroppen fungerer i relation til dette.

Er samsynet dårligt fungerende laver optometristen et individuelt træningsprogram med TrainYourEyes, der tager udgangspunkt i samsynets stærke og svage sider. Træningen foregår via internettet men kan også laves helt uden brug af computere. Bruges internettet kan man træne med sjove 3D-"spil" og 3D-briller på eller f.eks. køre racerbil. Efter 3-8 måneders daglig træning er samsynet optimalt fungerende og vil ikke blive blive dårligt igen.

Trainyoureyes Traening 3D Traeningsoevelse Paa Internettet
Det anbefales altid, at et barn under 10 år får undersøgt øjnene hos en øjenlæge mhp. sygdomme. Et eventuelt træningsprogram kan med fordel køres i samarbejde med samme øjenlæge eller egen læge.
Samsynstræningens begrænsninger
Samsynstræning kan ikke umiddelbart optræne en skelen, et dovent øje eller øge synsevnen, således at f.eks. en meget nærsynet person ikke længere behøver briller. Det kan heller ikke optræne et samsyn, der er blevet dårligt af sygdomsmæssige årsager. Enhver sygdomstilstand skal varetages af læger/øjenlæger.